Stockholmsbörsen föll tillbaka – recession och skuldtak – sex påfyllningar och en ny spelare i portföljen.

Börsuppgången i Stockholm kom av sig och breda indexet stängde på -0,36% och storbolagsindex på +0,08%. Min laguppställning hade en bättre dag och stängde på +0,17% trots att knappt hälften av bolagen stängde på grönt. Det hjälpte till att Traction rusade med +4,53% och att Microsoft i detta nu lyfter i New York med +3,41%. Dessutom stängde ytterligare sex bolag över en procent. Dagens BNP-siffror från Tyskland visar att landet nu går in i en recessionoch hur det slår mot eurozonen och svensk exportindustri är ett frågetecken. Tongångarna från de svenska exportbolagen har dock varit positiva den här rapportperioden. För hela eurozonen blev det en liten tillväxt på 0,1 procent i årets första kvartal.

När det gäller förhandlingarna om skuldtaket i USA så jobbade förhandlarna långt efter midnatt och republikanen Michael McCaul sa idag att en överenskommelse närmar sig och att det nu är detaljer som återstår. Trots all osäkerhet är VIX fortsatt på låga 19,37 som indikerar 1ugn och riskaptit. Nu blev det inte som jag skrev igår att jag skulle låta likviden vila efter veckans vinsthemtagningar tills skuldtaksfrågan är löst. För en del av likviden köpte jag tillbaka aktier i sex innehav idag till ett lägre pris. Dessutom välkomnas ett nytt bolag i laguppställningen som får testspela med 50% av tänkt innehav. Samtliga bolag trendar över sitt MA200d utom investmentbolaget Lundberg som idag föll under. Ni som följer mig vet att de enda bolag som jag tillåter detta är just investmentbolagen.

Dagens portföljvinnare Traction stiger utan direkta nyheter. Tekniksidan lyfter i detta nu i New York och Microsoft rider på vågen. På tredje plats hittar vi Munters som levererar kylning till bl a teknikbolag.

Jag låter Nibe provspela med ett halvt innehav i laguppställningen. Bolaget har jag bevakat länge för att det checkar in på alla mina fundamentala krav. Nibe tangerade MA200d idag uppifrån och det kan betraktas som en säljsignal. En positivare tolkning är att aktien får stöd vid MA200 och får ny kraft. Jag kan inte förutse vad som kommer att hända men trendar den upp fyller jag på och faller den ner flyttas bolaget tillbaka till avbytarbänken. Ett annat dilemma är att jag nu överskrider laguppställningens maxantal som är 30 bolag. Blir Nibe kvar behöver jag välja bort ett annat bolag.

Annons

Stockholmsbörsens nedgång accelererade – skuldtaksoro och covidutbrott tyngde världens börser

Idag stängde börserna starkt rött nedtyngda av skuldtaksoron. Breda Stockholmsindexet på -2,27% och storbolagsindex -1,65%. Min laguppställning stänger som breda index på -1,63%. Det är inte bara brist på information från skuldtaksförhandlingarna som orsakar nedgångarna på världens börser idag. I Storbritannien rapporterades en lägre inflation men högre än förväntningarna och i Kina är det eventuellt ett nytt Covid-19 utbrott. Trots dagens ras trendar alla bolagen i lag uppställningen fortfarande över MA200. VIX ökade från 17,6% till 20,5%, vilket är lågt efter omständigheterna.

Det kanske inte är ett bra omen när ett Telebolag och obligations-etf:er toppar. Bäst idag blev, inte oväntat en sådan här dag, telecom-bolaget Tele2. På andra till fjärde plats har vi obligations-etf:erna som gjorde sitt jobb och höll emot i nedgången.

Igår gjorde jag 14 vinsthemtagningar och enligt min plan skulle jag göra lika många idag. Jag hade tur som gjorde så många igår och jag tvekade något att fortsätta idag med tanke på dagens dåliga börsstart. Jag genomförde ändå dagens vinsthemtagningar ca kl 10 och före eftermiddagens tilltagande ras. Skillnaden mot tidigare vinsthemtagningar är att jag låter likviden från igår och idag vila istället för att direkt återinvestera direkt. Det innebär att jag viktat ned aktiedelen med ca 10%. Jag vill se hur skuldtaksfrågan löser sig innan jag agerar. Det är ingen tvekan om att vi är i ett intressant läge just nu. Blir det en överenskommelse i tid mellan republikanerna och demokraterna lär det bli ett lättnadsrally, om inte fortsätter färden nedåt på indexen.

USA:s skuldtak oroar -Vad innebär det och vad kan hända? Hur agerar jag?

USA:s skuldtak är en lagstiftad gräns för hur mycket den amerikanska staten får låna för att finansiera sina utgifter. Om skuldtaket inte höjs i tid kan USA hamna i betalningsinställelse, vilket kan få allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Skuldtaket har höjts flera gånger tidigare, senast i december 2021, men förhandlingarna mellan demokrater och republikaner är ofta svåra och låsta.

Det är så svårt att komma överens om skuldtaket eftersom det är en politiskt laddad fråga som handlar om hur mycket den amerikanska staten ska spendera och på vad. Republikanerna vill inte höja skuldtaket utan att det åtföljs av nedskärningar i statens utgifter, medan demokraterna vill fortsätta finansiera sina prioriterade områden som klimat, infrastruktur och social välfärd. Båda sidor anklagar varandra för att vara oansvariga och obstruktiva.

Om det inte blir en överenskommelse om skuldtaket kan det få mycket allvarliga konsekvenser för USA och världsekonomin. USA kan hamna i betalningsinställelse, vilket innebär att landet inte kan betala sina räkningar eller låna mer pengar. Det kan leda till att statligt anställda inte får sina löner, att viktiga sociala program och försvarsutgifter drabbas och att USA:s kreditvärdighet sänks. Det kan också skapa turbulens på finansmarknaderna, höja räntorna och påverka andra länders ekonomier som är beroende av USA. Det är därför viktigt att parterna kommer fram till en lösning innan det är för sent.

Det är svårt att säga hur stor risken är för att det inte blir en överenskommelse om skuldtaket. Det beror på hur villiga parterna är att kompromissa och hur mycket de är beredda att ge upp av sina krav. Historiskt har skuldtaket höjts vid 78 tillfällen och USA har aldrig hamnat i betalningsinställelse. Men det har också varit nära flera gånger, till exempel 2011 och 2013, när förhandlingarna drog ut på tiden och skapade osäkerhet på marknaderna. Det finns alltså en risk för att det kan hända igen, särskilt i ett polariserat politiskt klimat som det nuvarande.

Det för aktiemarknaden om det inte blir en lösning på skuldtaket är att den sannolikt kommer att reagera negativt och sjunka i värde. Det beror på att en amerikansk betalningsinställelse skulle skapa stor osäkerhet och oro bland investerare, som då kan sälja av sina aktier för att minska risken. Det kan också leda till att företag får svårare att låna pengar och finansiera sin verksamhet, vilket kan påverka deras lönsamhet och tillväxt. En amerikansk betalningsinställelse får också globala konsekvenser, eftersom USA är världens största ekonomi och många andra länder är beroende av dess handel och finansiering.

För mig är huvudscenariot att det blir en lösning på konflikten. Min laguppställning har gått bra i år och jag har under året gjort regelbundna vinsthemtagningar efterhand som aktier stigit i värde och behållt grundinnehavet, så länge det trendar över MA200d. Med likviden har jag fyllt på eller köpt nya innehav, ibland tagit ut från börsen. Detta är gjort utan tanke på något skuldtak. Den här veckan börjar det brännas med skuldtaket och igår och idag har jag minskat aktieviktenoch tagit hem vinst, dock märks det nu att jag ser röda siffror på några innehav när jag säljer, allt är inte längre vinsthemtagning.Skillnaden mot tidigare är att jag återinvesterar inte likviden utan avvaktar. Jag satsar inte heller på nedgång utan jag stannar hellre likvid. Den här gången blir det svårt att köpa tillbaka billigare eftersom jag inte kan förutse när förhandlingarna blir klara. Det beror också på hur djupt raset blir och hur länge ett eventuellt lättnadsrally pågår. I vilket fall som helst är laguppställningen intakt, om än något nedviktad, och den kommer att hänga med upp i ett eventuellt lättnadsrally. Även om jag inte hinner köpa tillbaka något billigare så har jag helt enkelt bara tagit hem vinst eller viktat ned och nu har jag det angenäma problemet med hur jag ska återinvestera likviden.

Min aktievecka 21: utdelningar, skuldtaksoro, inköpschefsindex, Fed:s protokoll, kärninflation, detaljhandel, börsindex, VIX och portföljhändelser

Makro

Det blir fortsatt fokus på USA:s skuldtak den här veckan. Från G7-mötet i Japan har president Joe Biden sagt att han är säker på att det löser sig och börserna blev bullish innan republikanerna avbröt förhandlingarna. Vi är nära deadline nu eftersom vi är en vecka ifrån att USA går i ”konkurs”. Som vanligt kommer det här att lösa sig, men det är tragikkomisk att USA som utnämnt sig till världens finanspolis skall bjuda på den här cirkusen.

På tisdag får vi inköpschefsindex från Europa och USA. Blir det fortsatt styrka i indexen?

På onsdag släpps Fed:s protokoll från majmötet då räntan höjdes med 0,25% och kanske vi får en ledtråd om det blir paus i höjningarna från nästa möte i juni.

På fredag får vi USA:s viktiga PCE inflationsindex och väntat är att  kärninflationen ligger kvar på 4,6% i april.

Sist men inte minst får vi på fredag siffror på svenska detaljhandeln i Sverige för april som är intressanta efter den skarpa inbromsningen i mars.

Bull eller Bear?

Tyska DAX nådde All Time High i veckan och stängde på 16275. Trots det är techtunga Nasdaq 100 etta på Börsindextoppen. Övriga som trendar positivt är Köpenhamn, Stockholm, London Toronto och Oslo. Det är bara Helsingfors som trendar negativt. VIX-indexet är fortsatt på låg nivå, 16,81 (17,03), vilket indikerar en lugn börs med hög riskaptit. Det ser rätt bullish ut men oron för skuldtaket kan göra börsen instabil innan överenskommelse nåtts.

Portföljhändelser

Det är inga lagspelare som rapporterar den här veckan men väl fyra utdelningar. Laguppställningen har levererat bra och jag har fortlöpande kunnat göra vinsthemtagningar och behålla grundinnehaven. Tack vare detta har jag fått likvid att komplettera laget med ytterligare två bolag; Beijer Electronics och Latour. Det innebär att jag nu nått mitt max antal bolag som är 30. Vill jag ha in ett nytt bolag behöver jag därmed avyttra ett befintligt om jag skall hålla mig till min egen regel. Vid kommande veckas vinsthemtagningar blir det påfyllning i befintliga innehav, kanske i en rekyl på grund av skuldtaksoron, alternativt tar jag ut en del från börsen då jag försöker hålla tre årslöner utanför börsen.

Di: Varning för högre långräntor

I Di läser jag att ”Mycket talar för ett ökat utbud av statsobligationer de närmaste åren. Samtidigt ligger den svenska tioårsräntan inte jättelångt över 2 procent. Det bäddar för en utbudsrelaterad uppgång”, varnar Olof Manner i Makrorådet. Det här är intressant att beakta för oss som placerar i ränte- och obligationsfonder vid sidan om aktier. Om Riksbanken säljer mer statsobligationer innebär det att utbudet av obligationer ökar på marknaden. Detta kan leda till att priset på obligationerna sjunker och räntan stiger, eftersom priset och räntan rör sig i motsatt riktning.

Min aktievecka 20: rapporter, utdelningar, inflationsbesked, skuldtak, och recessionsoro

Den här veckan blir det fokus på skuldtak och inflation. Imorgon får vi Sverige och Finlands inflationssiffror och EMU:s på onsdag. I Sverige förväntas inflationen backa till 7,9% från 8,0% och kärninflationen till 8,7% från 8,9%. Det är nästan en tradition att marknaden skall oroa sig när USA:s skuldtak skall omförhandlas, men som vanligt kommer det att lösa sig och alla har oroat sig i onödan. Bankoron hänger i, så sent som i fredags pressades Wall Street av förnyad oro. Till detta skall läggas att flera siare tror att en recession närmar sig. Det är motsägande att VIX-indexet samtidigt ligger så lågt som på 17,03, vilket indikerar en lugn börs med hög riskaptit. Det kan bli värre, men det kan mycket väl bli så att oroshärdar ebbar ut eller inte inträffar och då blir det negativa positivt.

Tyska DAX, som har en tid närmat sig ATH (16159 nov 21) stängde i fredags på 15.914, något lägre än veckan innan. Helsingfors fortsätter att trenda negativt och Oslo tangerar sitt medelvärde. Som jag redan nämnt är VIX-indexet är fortsatt på låg nivå, 17,03 (17,19), vilket indikerar en lugn börs med hög riskaptit. Detta trots all oro som framförs i finansmedia som självklart har ett egenintresse i att överträffa varandra i rubriker. Det finns många som uttalar sig tvärsäkert om framtiden, men det enda vi vet är att ingen vet säkert.

Bolagen i laguppställningen har lämnat fina rapporter och flera har rusat. Den här veckan har turen kommit till Lagercrantz och Surgical Science som rapporterar på tisdag. Två utdelningar ramlar in och i veckan har fyra bolag årsstämmor, men eftersom jag just nu är i Berlin och långt ifrån bruset kan jag inte besöka någon stämma. New Wave och Munters har X-dag på onsdag respektive fredag. Jag har gjort flera vinsthemtagningar i de bästa trendarna och kommer att gör fler den här veckan. Jag säljer 5-15% på toppen och låter grundinnehavet trenda på. Vi får se om jag plockar in någon ny spelare. Hela laguppställningen trendar över sitt MA200. Bästa trendarna just nu är MedcapNovo Nordisk och HMS Networks. Jag är rätt nöjd med nuvarande laguppställning och ser fram emot nästa vecka.

Bostadsrättspriser stiger, men låg omsättning kan dölja nedgång

Priserna på bostadsrätter fortsatte att stiga i riket i april, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Uppgången med 1 procent betyder att fallet på tolv månader nu dämpats till 10 procent. Villapriserna låg däremot stilla och är ner 13% det senaste året.

Det som sticker ut är att det är väldigt låg omsättning och detta håller uppe priserna eftersom det är bara de bästa objekten som säljs och när övriga objekt också skall säljas blir det till ett lägre pris. Detta kan bli ett kliv ned på bostadsrättspriser med fem procent enligt Handelsbanken Economic Research.

– Hushållens marginaler har krympt och konsumtionen har minskat rejält, men att svenskarna prioriterar sitt boende bekräftas av statistiken. Trots den ekonomiska oron såg vi stillastående eller stigande priser i april, säger Mäklarsamfundets kommunikationschef Joakim Lusensky i ett uttalande enligt Omni Ekonomi.

Jag följer utvecklingen av bostadsrättspriser då jag utanför börsen har investerat i två bostadsrätter utan bolån i storstadsregioner. Denna typ av investering kan inte jämföras med t ex aktier då det av naturliga skäl är en mer trögrörlig investering.